Partners

Flashovertrainingen
Tijdens de flashovertrainingen wordt thans veel aandacht besteedt aan nieuwe blustrechnieken, de zgn. 3D-blustechniek. Een nieuwe ontwikkeling waarbij met een Akron-straalpijp door directe koeling van brandgassen de vlammen met een minimum aan water worden neergeslagen. De cursussen worden o.a. verzorgd door FF&SC  in opdracht van Fire Flash en gegeven in een mobiele trainingsunit.

Industriėle brandbestrijding
Voor FireFlash worden in de veiligheidsregio’s De Waarden en Nijmegen trainingen industriėle brandbestrijding gegeven in theorie en praktijk. Voor de praktijktraingen wordt hiervoor gebruik gemaakt van een mobiele industrie unit.

Achmea – Zeist
Voor het hoofdkantoor van Achmea te Zeist werd een quick scan brandveiligheid uitgevoerd. In een rapporrage zijn verbeterpunten opgesteld voor het optimaliseren van de brandveiligheid, bedrijfshulpverleningsorganisatie en crisisteams.

Falck Risc – Maasvlakte Rotterdam, MIT – Dordrecht, Safety Center Holland – Dordrecht
Als freelance instructeur worden het gehele jaar door cursussen industriėle brandbestrijding gegeven op verschillende niveau’s, in de Nederlandse, Duitse en Engels taal. De duur van de cursussen kan variėren van een 1-daagse tot een 5-daagse cursus.

Naast bovengenoemde cursussen wordt voor Falck Risc de Fire Incident Command Course (FICC) verzorgd. Een 5-daagse cursus specifiek gericht op crisismanagers uit de chemie en petrochemie, zoals Senior Shift Supervisors. In de cursus komen alle aspecten van incidentbestrijding in theorie en praktijk aan de orde. Cursisten krijgen inzicht in het leren lezen en bestrijden van een brand en het leiden van een inzet. Doel van de cursus is om crisismanagers inzicht te geven in de specifieke problematiek van brandbestrijders zoals zich dat voor kan doen bij incidenten onder procesomstandigheden. Het credo hier is; in de eerste 10 minuten van een incident wordt de beheerbaarheid van een brand bepaald.