Referenties

FF&SC werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers. Om u een indruk te geven van onze diensten en werkzaamheden vindt u hieronder een beknopt overzicht:

Akzo Nobel NV te Arnhem en Akzo Nobel Base Chemicals te Amersfoort
Voor beide hoofdkantoren schreef FF&SC het bedrijfsnoodplan. Ook voerden we diverse veiligheidskundige werkzaamheden uit en hielden interne audits (Good House Keeping-ronden). Voor Amersfoort verzorgen we de training en oefeningen voor de ploegleiders BHV en het BHV-team. 

Falck Risc bv – Rotterdam
In opdracht van Falck Risc verzorgen we onder andere trainingen op het gebied van Industriële Brandbestrijding (N/D/E). Hiervoor is een speciaal trainingscentrum ingericht op de Maasvlakte bij Rotterdam. Ook was FF&SC verantwoordelijk voor de uitvoering van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) mbt. trainingsobjecten.

RVKO – Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Voor 54 scholen en ca. 100 gebouwen van het RVKO te Rotterdam verzorgt FF&SC de BHV-opleidingen en herhalingslessen t.b.v. het basisonderwijs. Op deze scholen wordt jaarlijks de Arbocheck uitgevoerd. Tijdens de Arbocheck werd het Plan van Aanpak (PvA) uit Arbomeester gecontroleerd. Waar nodig werd ondersteuning geleverd bij het maken van het Arbojaarplan. Wij stellen ontruimingsplannen op en verzorgen ontruimingsinstructies t.b.v. de medewerkers en treden op als waarnemer bij ontruimingsoefeningen.

Kinderopvang de Bereboot
Brandveiligheid verzorgd voor kinderopvang Assen. Brandwerende deuren, installatie en protocol.